LAYMS a organizat la Pitești masa rotundă cu tema: ”Este asocierea cu M.I.S.A. un factor de excludere socială?”

Pitești, 11 iulie 2014.

Evenimentul a fost parte a cercetării sociologice pe care L.A.Y.M.S. o desfășoară în România având ca temă defăimarea şi discriminarea practicanţilor de yoga din cadrul M.I.S.A.

 

Excluderea socială este “procesul prin care anumiţi indivizi sunt împinşi la marginea societăţii şi împiedicați să participe în întregime la viaţa socială, ca urmare a sărăciei sau a lipsei de competenţe şi de oportunităţi de învăţare pe termen lung, sau ca rezultat al discriminării lor.
Aceasta îi distanţează de un loc de muncă, de venituri, de oportunităţile de educaţie şi formare profesională ca şi de reţelele sociale şi comunitare şi de activităţile acestora.
Ei au un acces scăzut la putere şi la corpul de luare a deciziilor şi se simt adesea slabi şi incapabili de a avea control asupra deciziilor care le influenţează viaţa de zi cu zi.

Report on social inclusion 2005, An analysis of the National Actions Plans on Social Inclusion (2004 - 2006), submitted by the 10 new Member States, European Commission, February, 2005, p. 10

Evenimentul a avut ca obiective:

•     Identificarea persoanelor fizice și juridice din România care au suferit prejudicii datorită colaborării sau asocierii cu M.I.S.A. a membrilor sau a angajaților lor;
•     Împărtășirea situațiilor de marginalizare sau excludere socială motivate de diferențele de convingeri şi credinţe sau de percepţia negativă asupra practicanţilor yoga integrală promovată de M.I.S.A.;
•        Stabilirea dimensiunilor acestui fenomen şi a impactului avut asupra celor afectați;
•        Observarea cauzelor care au generat fenomenul de excludere socială.

Deschiderea mesei rotunde

S-a făcut o prezentare succintă a fenomenului MISA și a proiectului de studiu pe care LAYMS dorește să îl realizeze. De asemenea s-au prezentat atât legile din Constituția României cât și Orientările UE privind promovarea şi protecţia libertăţii de religie sau de convingere (LiRC) și modul in care acestea au fost și sunt continuu încălcate in cazul membrilor și simpatizanților MISA. Aceste încălcări au fost semnalate și de alte organizații non-guvernamentale interne și internaționale (APADOR-CH, HRWF, Soteria International, Amnesty International etc.).

În intervenția sa, Președintele LAYMS a subliniat:

”Din articole de presă şi înregistrările emisiunilor TV/ radiofonice ce fac referire la organizaţie și la mentorul ei spiritual, d-nul profesor de yoga Gregorian Bivolaru, L.A.Y.M.S. a observat că în perioada 2004-2013 s-a realizat o dezinformare/ intoxicare repetată şi constantă prin intermediul mass-media romaneşti. Nu a existat niciun an din această perioadă în care acuzaţii încă neprobate la adresa M.I.S.A respectiv Gregorian Bivolaru să nu fie redifuzate şi/ sau reluate în diferite contexte ce priveau organizaţia.

În timp, aceasta a generat în România o percepţie negativă a cetăţenilor asupra practicanţilor yoga integrală promovată de M.I.S.A., ce a condus la marginalizarea acestora şi la diferite forme de discriminare.
L.A.Y.M.S. a remarcat că în mediul online s-a creat şi este foarte activ un grup de site-uri şi forumuri de discuţii ce generează şi întreține periodic un curent de opinie ostil practicanţilor de yoga integrală promovată de M.I.S.A., prin:
•    exprimarea repetată a unor discursuri instigatoare la ură, motivate de diferenţele de convingeri şi
•   lansarea unei game diverse de acuzaţii şi/sau calomnii la adresa conducerii M.I.S.A., a membrilor şi a simpatizanţilor acestui ONG .

S-a constatat, de asemenea, că există campanii denigratoare online ce au loc cu precădere în perioadele din an în care M.I.S.A. organizează evenimente publice.

Colaboratorii, membrii şi simpatizanţii M.I.S.A., ce îşi asumă public un rol - indiferent care este acesta - în promovarea şi/sau susţinerea publică a cauzei M.I.S.A., au declarat în repetate rânduri că sunt hărţuiţi de cei ce susţin campaniile anti - M.I.S.A., în scopul intimidării şi distanţării lor faţă de M.I.S.A.

Metoda cel mai des folosită în acest caz constă în trimiterea de “Scrisori/ Email-uri de Avertizare” către conducerile instituţiilor/ autorităţilor cu care aceştia colaborează, în care se face cunoscută colaborarea persoanelor vizate cu M.I.S.A. şi sunt reluate acuzaţiile aduse asociaţiei prin intermediul mass-media, deşi acestea nu au fost niciodată confirmate de investigaţiile Poliţiei.

L.A.Y.M.S. a observat că acest fenomen social afectează întreaga colectivitate din jurul M.I.S.A., atât participanţii la cursurile de yoga organizate de M.I.S.A. cât şi membrii acestui ONG declarând că se simt victime ale defăimării şi denigrării, datorită convingerilor şi credinţelor pe care le au.

L.A.Y.M.S. intenţionează să intervină în scopul influenţării acestui fenomen, care în ultimii 20 de ani a adus grave prejudicii practicanţilor de yoga integrală promovată de M.I.S.A.”

 

Intervențiile participanților


La această masă rotundă au vorbit pe larg despre situațiile de discriminare la care au fost supuși și în urma cărora au suferit prejudicii datorită colaborării sau asocierii cu M.I.S.A. d-nul Ene George Vicepreședintele Asociației SATYA PITEȘTI(Pitești), d-nul Fekete Dorin, profesor de fizică(Tg. Mureș), d-na Simona Popescu, Vicepreședinte Asociația Dacica(Timișoara), d-nul Atudorei Mugurel, reprezentant Asociația Soteria International(Danemarca) și alte victime cărora, datorită politicii de confidențialitate pe care LAYMS o adoptă, pentru cei care au dorit sa rămână în anonimat le vom folosi doar inițialele după cum urmează: d-nul S.R., Administrator S.C. R.S. SRL(Pitești), d-nul S.P., Administrator S.C. T.T.S. SRL(Craiova) și d-na L.L., Organizator evenimente cultural-educative, Asociația SATYA PITEȘTI(Pitești).

Vorbitorii, fără excepție, au subliniat implicarea mass-mediei în procesul defăimării care a dus ulterior la discriminare din partea politicului, a autorităților sau a instituțiilor publice. 


Concluzia acestei întâlniri a fost că implicarea mass-mediei în acest caz a avut un impact devastator asupra vieților și activităților tuturor celor care au fost asociați într-un fel sau altul cu Școala de yoga MISA, influențând părerile, atitudinile și judecățile opiniei publice. Aceasta a dus, în cazul lor, la izolare, marginalizare, excludere, ratarea unor oportunități de afaceri, nerespectarea drepturilor garantate de Constituția României.

Agenda

Donează

LAYMS este o organizație non-profit și orice donație va ajuta la îndeplinirea misiunii noastre.

Susține acum activitatea LAYMS!

/** test */