Sinteză la Conferința Drepturilor Spirituale ale Omului - decembrie 2014, Copenhaga

O nouă paradigmă de gestionare a conflictelor bazată pe conceptul de Concordia sau coerența inimilor”.

Soteria Internațional în colaborare cu Ananda Assisi - Italia, Damanhur, FOB - Federația Europeană pentru libertatea de credință, LAYMS – Liga Anti-defăimare Yoga și Mișcări Spirituale, Seminarul Adevărului și SRS - Spiritualitate, Religii și Sectarismul au organizat cea de a 8- a Conferință a Drepturilor Spirituale ale Omului.

Participanții au fost invitați in inimă pentru a lua parte la un proces de găsire a unor modalități coerente de rezolvare a conflictelor.

Vă prezentăm in continuare sinteza acestui eveniment așa cum a fost postată pe site-ul Soteriei International
(http://www.soteriainternational.org/synthesis-conference-of-spiritual-human-rights-december-2014-copenhagen ):

„Acum câțiva ani, Soteria International a început o colaborare cu diverse asociații spirituale și organizații care apără drepturile spirituale ale omului.

Astfel, primul pas a fost făcut, de pildă, lucrând îndeaproape împreună și ridicându-ne vocea în societatea modernă, din ce în ce mai vizibili la factorii de decizie politică și la alte organisme sociale importante. De asemenea, astfel de inițiative au devenit o sursă de inspirație pentru grupuri similare de a se manifesta, printre alte organizații spirituale sau organizații care apără drepturile spirituale. Dezbaterile s-au axat pe diferite teme. De exemplu, anul trecut, a fost explorat cazul pericolului manipulării mentale și influența acesteia asupra capacității umane de auto-determinare împreună cu modul în care ar putea fi contracarată de o libertate consolidată de gândire, de conștiință și de credință.

Dacă anul trecut dezbaterile au fost orientate mai mult pentru a identifica problemele sau conflictele care provin din afară, în acest an abordarea a fost diferită, mergând spre o soluție mai funcțională și foarte eficientă: ce trebuie să facem pentru a determina ca aceste conflicte și probleme externe să se reducă în mod semnificativ?
Cunoaște-te pe tine însuți și vei cunoaște Universul, împreună cu toate legile, energiile și forțele sale ascunse” spun atât grecii cât și romanii. Acest dicton a fost stimulentul care părea să îi inspire pe toți participanții în discursurile lor și în schimbului de experiență pe care l-au avut. Pe scurt, rezolvarea conflictelor interioare apare ca fiind cea mai bună posibilitatea de a reduce în mod semnificativ conflictele exterioare.

Toți vorbitorii au convenit asupra importanței faptului că fiecare individ trebuie să devină conștient de sentimentele sale proprii, gânduri, cuvinte, acțiuni și de necesitatea de a începe să acționeze atât în interiorul cât și în afara ființei lui. Realizând aceasta conștient și plin de curaj, inevitabil, se va declanșa transformarea necesară, care va asigura o împlinire adecvată, împlinire care să permită păcii și armoniei să se manifeste, opunându-se astfel la orice formă de conflict pe toate nivelurile. Toate discursurile au convers într-un fel sau altul la concluzia că găsirea coerenței în propria ființă este singura modalitate de a ajunge la sensul profund al unei vieți spirituale armonios integrate în societate.

Dacă anul trecut participanții la conferința SHR au preferat să se uite la „minte” ca la un factor important de influență și de determinare a vieții, pornind de la nivelul individual și ajungând la nivelul comunității, de data aceasta necesitatea de unificare dintre minte și inimă a fost elementul cheie pentru a fi luate în considerare atât evoluția spirituală individuală cât și pentru evoluția socială văzută dintr-o perspectivă holistică.

Prin urmare, Soteria International a propus o schimbare de la vechea paradigmă de soluționare a conflictelor în care nu se ia în considerare starea, deja existentă, de unitate și care, în sine, devine astfel o sămânță de conflict, la o nouă paradigmă, de a depăși nivelul la care apar conflictele, prin angajarea inimilor în acest proces.

Validat astăzi de cele mai noi descoperiri ale științei, aceasta nouă paradigmă de gestionare a conflictelor se bazează pe conceptul de Concordia sau coerență a inimilor. În vechea filosofie vestică, Pascal considera inima ca o facultate cognitivă, capabilă să unifice operațiunile cheie ale voinței și intelectului fără ca, în cele din urmă, să intre în colaps cu vre-una dintre ele. Autorul francez René Guénon, care a fost o figură influentă în domeniul metafizicii, se referea la inimă ca centrul prin care o lume se poate deschide către tot ceea ce o transcende.

Prin cele două teoreme ale sale, Gödel arată că, în orice sistem axiomatic formal, există adevăruri care nu pot fi dovedite prin mijloacele prevăzute numai în acest sistem și este întotdeauna necesar să fie transcens. Când aplicăm aceste considerații la problema rezolvării conflictelor devine evident că nu este posibil să se facă acest lucru doar la nivelul minții în care apar, de fapt, conflictele. Mintea trebuie să transcensă și asta se poate face doar prin implicarea inimii în acest proces.

Experiența omenirii de până acum demonstrează că, de multe ori, legalitate prevalează asupra dreptății, dar atunci când lucrurile sunt considerate ca un rezultat exclusiv al deciziilor legislative, drepturile omului pot pierde dimensiunile etice și morale care provin dintr-un bun simț al justiției ca un rod al triunghiului iubire – drept – solidaritate existente în mod natural între membrii unei comunități.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Emulat de dezideratul spiritual magnific din Concordia, participanții au reușit să creeze o atmosferă guvernată de această deschidere a inimilor în care unul câte unul au împărtășit cu generozitate experiențele lor și modul în care dificultățile cu care s-au confruntat i-au făcut astfel să crească. Văzut din această nouă perspectivă, conflictul devine, mai presus de toate, o ocazie neprețuită de transformare.

Ca un prim invitat, domnul Narya Tosetto de la Ananda Assisi Italia, a deschis seria de experiențe cu câteva mărturii impresionante despre modul în care provocările l-au ajutat să pășească într-o nouă viață spirituală și să renunțe la o viață marcată de iluzia nevoilor materiale care nu se sfârșesc niciodată. „
Spiritualitatea este la o distanță de un gând și pentru a ajunge acolo trebuie să ai curajul de a sări în viitor. Viața începe în ființa umană și fără decizia de a ne transforma pe noi înșine, nu putem schimba viața. Oamenii sunt frumoși atunci când fac ceva pentru a fi frumoși. Isus a schimbat lumea cu numai 12 ucenici și el a reușit aceasta doar pentru că a avut credință. Divinitatea ne dă posibilitatea de a schimba viețile noastre, dar nu o schimbă pentru noi. Prin practica spirituală intrăm în contact cu Divinitatea și de acolo primim curajul de a acționa în sensul transformării spirituale. Concordia este posibilă doar în cazul în care oamenii decid să se schimbe. Atunci când o persoană se transformă pe ea însăși, își va percepe viața în mod diferit”.

Conferința a continuat cu doamna Macaco Tamerice de la comunitatea Damanhur.

Doamna Tamerice a vorbit despre faptul că de foarte multe ori, conflictele provin din diversitate și din dihotomia creată de ideea de a avea dreptate sau de a greși în convingerile tale. „
De fapt este foarte important să îmbrățișăm diversitatea și să o înțelegem ca având o natură divină. Toți avem aceeași origine divină și diversitatea nu este nimic altceva decât o mare oportunitate pentru a ne îmbogăți. După ce am acceptat aceasta, este mai ușor să ne ocupăm de conflicte”.

În cadrul organizației lor, ei au o filozofie și vis comun, anume: suntem aici pe Pământ pentru că vrem să învățăm și diversitatea este o mare oportunitate pentru acest lucru. Una din ideile lor este legată de adevăr: Ce este adevărul? Ce este corect? Ce este greșit?” Atâta timp cât cineva nu este în contact cu Sinele Superior, "adevărul" este întotdeauna o interpretare personală a realității. Adevărul Ultim vine întotdeauna din interior nostru și nu poate fi descoperit la un nivel mintal”. Cei din Comunitatea Damanhur ne-au împărtășit că sunt conștienți de necesitatea unei transformări individuale continui.

Ei au adoptat un întreg program de spiritual de trei luni în care trebuie să scrie foarte clar lucrurile care urmează să fie transformate în ființele lor și pașii care trebuie urmați în acest proces. În loc de a da vina pe alții pentru că sunt diferiți, este mai bine să se înțeleagă că ceilalți sunt mereu oglinzi pentru noi și combaterea lor este de fapt lupta cu noi înșine. Când suntem capabili să îmbrățișăm diversitatea, suntem de fapt capabili să îi îmbrățișăm pe ceilalți. Fericirea se realizează, printre altele, de asemenea, prin împărtășire. Cei de la Damanhur împărtășesc un vis comun: de a face această lume un loc mai bun decât am găsit-o când am venit aici, pe Pământ. Conectarea prin intermediul inimilor ne conferă o mare oportunitate de a rezolva conflictele și de a ne transforma.”

Domnul Nobuhiro Igarashi de la Unification Church a menționat că „există o tendință în rândul persoanelor de a păstra furie, aroganță și astfel de lucruri care creează separare și conflicte. Este important să se folosească orice oportunitate spirituală pentru a depăși astfel de rezonanțe. Misiunile religioase sunt foarte importante pentru asta și ajută oamenii în acest sens. Diversitatea este foarte importantă, pentru că fără ea lumea ar fi un loc teribil. De asemenea, este important să realizăm că diversitatea vine, de fapt, din Ființa Supremă.”

 
Domnul Uwe Haspel din partea Giving Movement a fost următor vorbitor și a reamintit că lucrurile simple, cum ar fi atenția, îngrijirea, zâmbetul, empatia etc., sunt dincolo de bani. Viața este cel mai mare dar din lume. Giving Movement trăiesc într-o comunitate în care și-au pus în practică ideile, și-au consolidat sistemul de sănătate și sistemul social, consolidând astfel baza vieții lor. Ei vorbesc cu politicienii care îi reprezintă despre problemele speciale din regiunea lor (în apropiere de Dresda) și dialogurile lor sunt dincolo de conflicte, deoarece acestea sunt realizate prin implicarea inimilor în conversațiile pe care le au.

Doamna Raffaella Di Mazio de la Spiritualitate, Religii și Sectarism ne-a explicat cum folosește metodologii utile de mediere pentru a soluționa conflicte dintre grupuri spirituale, familii și social. Conflictele au cauze multiple și simplificarea lor este o greșeală.

Problemele complexe necesită soluții complexe.

Medierea nu este posibilă dacă o parte este absentă. Comunicarea față în față ajută dialogul, găsirea soluțiilor, iar apoi, este posibilă menținerea păcii. Dar, acesta este un întreg proces”.

Doamna Di Mazio menționează, de asemenea, că mișcarea anti-cult doar a exagerat conflictul. Ea a concluzionat spunând că ar trebui să privim conflictul ca pe o problemă care trebuie rezolvată și nu ca pe o bătălie ce trebuie câștigată.
.

Doamna Monica Dobrin din partea Ligii Anti-defăimare Yoga și Mișcări Spirituale, a prezentat subiectul abordat din prisma unui ONG.

În gestionarea conflictelor este important, pentru ONG-uri și alte asociații implicate în apărarea drepturilor omului, de a dezvolta conștientizarea următoarelor aspecte:
- Importanța unei viziuni holistice de înțelegere a ființelor umane.
- Luarea în considerare a aspectelor religioase care stau la baza multor conflicte.
- Importanța faptului că fundația întregului edificiu al drepturilor omului este libertatea de conștiință, însoțită de dreptul de a nu supune conștiința cuiva la orice altă ființă umană. Conștiință umană este ceea ce ne face umani. Neglijența acestei fundații face fragil întregul edificiu al drepturilor omului.
- Încălcări la libertatea de conștiință, exprimată în societatea civilă prin restricții ale guvernelor sau prin ostilitate populară împotriva libertății de religie sau convingeri sunt un factor important de tensiuni, conflicte și războaie”.

Doamna Marina Jakobsen de la Santo Daime a menționat că, pe linia lor spirituală, oamenii se roagă pentru pace, iubire, cunoaștere și inspirație. Ei se roagă și meditează și acest lucru îi ajută să vadă dincolo de ego. În acest fel, este ușor de văzut că nu există nici o diferență între interior și exterior. Astfel, toate conflictele sunt dizolvate în meditație și rugăciune.

Conferința a fost încheiat în inimă, cu ideea că nu putem rezolva conflictele dacă nu facem primul pas și nu implicăm inima. Nu putem rezolva conflictele dacă rămânem la același nivel la care au fost ele create, adică la nivelul minții, și aceasta implică să facem un pas către în sus.”

Agenda

Donează

LAYMS este o organizație non-profit și orice donație va ajuta la îndeplinirea misiunii noastre.

Susține acum activitatea LAYMS!

/** test */