Cercetare sociologică privind oportunitatea reconfirmării statului de refugiat a lui Gregorian Bivolaru

În luna ianuarie 2016, LAYMS a inițiat o nouă cercetare sociologică, având ca temă principală de studiu oportunitatea reconfirmării statului de refugiat a lui Gregorian Bivolaru.
Proiectul vizează documentarea de o manieră obiectivă, ştiinţifică, a contextului social și a posibilelor consecințe în cazul trimiterii forțate sau venirii voluntare a lui Gregorian Bivolaru în România.


Version française ici.

Obiectivele de cercetare sunt:

1. Cercetarea şi înţelegerea fenomenelor de ură colectivă, discriminare și defăimare îndreptate împotriva lui Gregorian Bivolaru în România.
2. Identificarea și analizarea contextului, cauzelor și motivelor fenomenelor de ură colectivă, discriminare și defăimare îndreptate împotriva lui Gregorian Bivolaru în România.
3. Investigarea și analiza rolului fundamental al mass-media în fenomenele de instigarea la ură, discriminarea și defăimarea care îl vizează pe Gregorian Bivolaru în România.
4. Evidențierea și diagnoza efectelor fenomenelor de ură colectivă, discriminare și defăimare îndreptate împotriva lui Gregorian Bivolaru în România.
5. Determinarea gradului de expunere a lui Gregorian Bivolaru la încălcarea Articolului 3 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului în cazul trimiterii forţate sau a venirii lui voluntare în România.

Ce a motivat un astfel de demers:
În România există o reacție emoțională acută la nivelul publicului larg la adresa lui Gregorian Bivolaru.
Aceasta este rodul unei instigări a opiniei publice împotriva lui Bivolaru, în formă continuată, care durează de peste 25 de ani. Diabolizarea și denigrarea acestuia se realizează în principal prin intermediul mass-mediei românești, cu concursul autorităților statului.
Nu de puține ori mesajul transmis prin mass-media îmbrăcă forma unui discurs instigator la ură care atentează direct la viața sau la integritatea fizică și psihică a lui Gregorian Bivolaru.Prin acest demers LAYMS își propune să ajute:

• la evitarea escaladării unor tensiuni sociale majore, mergând până la linșaj, în cazul lui Gregorian Bivolaru;
• la semnalarea obiectivă, documentată științific a percepției sociale a fenomenului în vederea luării unei decizii juste;
• la respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului în cazul lui Gregorian Bivolaru;
• la prevenirea încălcării principiilor statului de drept.

Puteți studia această cercetare aici.


Recherche sociologique sur l'opportunité de la reconfirmation du statut de réfugié de Gregorian Bivolaru

Le mois de janvier 2016, LAYMS a initié une nouvelle recherche sociologique, ayant pour thème d'étude principal l'opportunité de la reconfirmation du statut de réfugié de Gregorian Bivolaru.
Le projet vise la documentation objective, scientifique, du contexte social et des possibles conséquences dans en remise forcée de Gregorian Bivolaru à la Roumanie ou en cas de rentrée volontaire.

Les objectifs de la recherche:

1. L'analyse et la compréhension des phénomènes de haine collective, de discrimination et de diffamation de Gregorian Bivolaru en Roumanie.
2. L'identification et l'analyse du contexte, des causes et des motivations des phénomènes de diffamation orientés contre Gregorian Bivolaru en Roumanie.
3. L'investigation et l'analyse du rôle fondamental des médias dans les phénomènes d'incitation, la discrimination et la diffamation qui visent Gregorian Bivolaru en Roumanie.
4. La mise en évidence et la diagnose des effets des phénomènes de haine, de discrimination et de diffamation dirigés contre Gregorian Bivolaru en Roumanie.
5. L'évaluation du degré d'exposition de Gregorian Bivolaru à la violation de l'art. 3 de la Convention européenne des droits de l'homme en cas de remise forcée de Gregorian Bivolaru à la Roumanie ou en cas de rentrée volontaire.

Ce qui a motivé une telle démarche:

En Roumanie, il y a une réaction émotionnelle aigüe au niveau de l'opinion publique à l'égard de Gregorian Bivolaru.
Il s'agit là des conséquences de l'instigation continue de l'opinion publique contre Bivolaru, instigation qui dure depuis plus de 25 ans. La diabolisation et la dénigration de ce dernier se réalise principalement par l'intermédiaire des médias roumains, avec la participation active de autorités de l'État.
Il n'est pas rare que le message transmis par les médias prenne la forme d'un discours qui incite à l'haine et qui porte directement atteinte à la vie ou à l'intégrité physique et psychique de Gregorian Bivolaru.Par cette démarche, LAYMS vise à aider:

• à éviter l'inflammation des tensions sociales majeures, allant jusqu'au lynchage dans le cas de Gregorian Bivolaru;
• à signaler de manière objective, scientifiquement documentée la perception sociale du phénomène en vue d'une décision juste;
• au respect des droits et des libertés fondamentales de l'homme dans le cas de Gregorian Bivolaru;
• à prévenir la violation des principes de l'État de droit.

Vous pouvez étudier cette recherche ici:

Agenda

Donează

LAYMS este o organizație non-profit și orice donație va ajuta la îndeplinirea misiunii noastre.

Susține acum activitatea LAYMS!

/** test */