Atentat la libertatea religioasă în 47 de state europene

Grupări anti-minorități religioase din Franța au încercat introducerea unei noi legii abuzive și discriminatorie în UE.

Cine, unde, când, cum…?

În cadrul celei de-a doua părți a sesiunii ordinare a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, care a avut loc în perioada 7-11 aprilie 2014 la Strasbourg, deputatul francez Rudy Salles a supus dezbaterii și plenului Adunării raportul ”Protecția minorilor împotriva exceselor sectelor”.
Proiectul de raport cuprindea  mai multe propuneri:  constituirea unor ”centre de informare”,   crearea unor ”baze de date”, care să conțină informații despre așa-numitele ”secte”, stabilirea unui ”observator european”, care să efectueze ”pregătire de specialitate”, crearea unor legi speciale pentru ”secte”, care să vizeze așa-numitele ”crime” (nedefinite, de altfel), de manipulare mentală, precum și o serie de alte acțiuni împotriva a ceea ce el numea "secte".

Demersul nu este unul în premieră (Rudy Salles a primit în septembrie 2011 sarcina de a elabora acest raport), ci se înscrie pe linia unor acțiuni întreprinse în ultimii ani în special de grupări anti-minorități religioase din Franța, cum ar fi Misiunea Interministerială pentru Vigilență și Combaterea Deviațiilor Sectare (MIVILUDES), o agenție guvernamentală franceză care se ocupă de lupta împotriva a ceea ce ei numesc "secte". Fostul șef al acestei grupări este Georges Fenech, membru al Adunării Naționale Franceze, cu care Rudy Salles este de multă vreme asociat și împreună cu care chiar declara, într-un ziar francez (Nice Matin, 22 noiembrie 2011), că scopul pentru care Rudy Salles  a fost nominalizat ca delegat în Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei a fost acela de a crea un ”observator european” privind așa-numitele ”secte”, un fel de  MIVILUDES  european.
 
Presiunile pe care aceste grupări franceze le fac de mai mulți ani pentru crearea acestui ”observator european” au eșuat, din cauza lipsei de probleme reale pe această temă, fie în Franța, fie în alte țări ale Uniunii Europene. Guvernele sunt în general conștiente de faptul că dreptul penal comun poate oferi o bază legală viabilă pentru soluționarea oricărora dintre puținele cazuri legate de așa-numitele "secte" și că nu s-ar justifica investirea unor fonduri pentru crearea unor organisme speciale în această direcție.

Cu scopul de a găsi o justificare unor astfel de demersuri, în 2006, Georges Fenech (la acel moment, membru al Adunării Naționale a Franței), a prezidat o comisie de anchetă parlamentară privind ”copii și culte”. Comisia a interogat zeci de membri ai agențiilor guvernamentale, iar răspunsurile au fost uniforme în sensul că au existat doar foarte puține cazuri sau deloc legate de așa-numite abuzuri ale "mișcărilor sectare", raportate de fiecare ramură a diferitelor ministere ale guvernului francez. Comisia parlamentară a fost un eșec din punctul de vedere al lui Fenech, iar rezultatele  au dus la imposibilitatea de a justifica orice acțiune  ulterioară, în ciuda declarațiilor complet false și nefondate pe care acesta le-a dat, afirmând că 60.000 de copii au fost în pericol  din cauza diferitelor ”culte”.
 
În raportul MIVILUDES 2009, Georges Fenech, în calitate de președinte al MIVILUDES, a efectuat o revizuire completă a problemelor care ar fi avut loc în țările UE cu privire la copii și așa-numitele ”secte”.
 
Din nefericire pentru el, rezultatul revizuirii a  relevat faptul că nici o problemă reală nu a existat în Europa cu privire la acest subiect. Unele state au raportat doar câteva cazuri (Marea Britanie-”fenomenul are impact redus asupra tinerilor”, Republica Cehă-doar cinci rapoarte au fost identificate de către MIVILUDES în ultimii 20 de ani, Grecia-câteva cazuri implicând minori), în altele, autoritățile competente, inclusiv procuratura, nu au identificat niciun caz (Portugalia, Germania, Olanda, Irlanda, România, Polonia, Lituania,  Italia,  Letonia, Albania, Malta, Luxemburg).

Activiștii grupărilor anti-minorități religioase din Franța au susținere și la nivelul Consiliului Europei, cum ar fi, de pildă, FECRIS(Federația Europeană a Centrelor de Informare și Cercetare cu privire la Culte și Secte, un pretins ONG, finanțat însă în proporție de 90% de autoritățile franceze), o organizație umbrelă care pretinde să apere victimele exceselor sectare în mai mult de 30 de țări până în prezent, printre care 5 sunt non-europene și al cărei vicepreședinte, Alexander Dvorkin  a atacat, în  diverse discursuri publice, atât curente religioase creștine,  cât și pe evrei, musulmani, budiști, hinduși și alte noi mișcări religioase.

Practic, aceste grupări anti-minorități religioase încearcă să inducă opiniei publice în principal două idei: prima-convingerile religioase minoritare sunt periculoase pentru copii și trebuie luptat împotriva lor, iar a doua-adepții cultelor etichetate ca ”sectare” ar trebui să fie considerați ca civilmente incompetenți și ar trebui să fie lipsiți de custodia copiilor lor. Datorită acțiunilor concertate din mass-media, aceste idei au fost deja preluate, într-o măsură îngrijorătoare, în ultimii 15 ani, de structura socială și judiciară  din Franța (a se vedea, de pildă, cazul  evreului ortodox Richard Dray, al cărui copil a fost preluat de serviciile sociale, caz relatat în publicația franceză ”La Depeche”, în data de 15 aprilie 2013).
 

Eșecul lui Salles și reacțiile opiniei publice internaționale

Revenind la raportul Salles, acesta a fost încă o încercare, eșuată însă, după cum vom vedea mai jos, de a extinde la nivel european și a legifera intoleranța și discriminarea religioasă promovate într-o măsură îngrijorătoare de către autoritățile franceze.  Să nu uităm că Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE)  este prima adunare europeană din istoria continentului.  Având delegați din 47 de parlamente naţionale, ea rămâne cel mai mare for legislativ european. Deliberările sale joacă un rol important în orientarea activităţii tuturor organelor statutare şi subdiviziunilor Consiliului Europei, precum şi a sectoarelor interguvernamentale ale Consiliului Europei. Totodată, guvernele statelor  urmează să activeze conform prevederilor APCE.  Este, astfel, cu atât mai îngrijorător faptul că  astfel de grupări ce acționează contrar drepturilor fundamentale ale omului au reușit să penetreze și aceste structuri și s-a ajuns să se supună dezbaterii, la un asemenea nivel, al unui proiect vădit discriminatoriu pentru minoritățile religioase, precum cel al lui Rudy Salles.
La data de 03 martie 2014, acest raport a fost făcut public, așa cum a fost pus pe ordinea de zi a APCE pentru vot, în cadrul sesiunii plenare desfășurate în 10 aprilie 2014. 
În reacție, mai mult de 80 de ONG-uri, din toate colturile lumii, au scris scrisori către președintele și secretarul general al APCE, precum și pentru membrii individuali ai Adunării Parlamentare, în scopul de a protesta împotriva ofensivei franceze anti-religioase la nivel european.  Printre protestatari se numări și  dr. Aaron Rhodes, fostul director executiv al Comitetului  International Helsinki și actualul președinte al Forumului pentru libertatea religioasă - Europa (FOREF), Vincent Berger, fost jurisconsult al Curții Europene a Drepturilor Omului și profesor de drept la Colegiul Europei, celebra Fundație Helsinki Moscova, Uniunea Consiliilor de evrei din fosta Uniune Sovietică, precum și zeci de alte organizații care acoperă o paletă largă de viziuni, de la atei și laici până la organizațiile religioase.
 
Dr. Aaron Rhodes cataloga raportul ca ”o reteta pentru discriminare și intoleranță” și ceva care ar putea oferi acoperire pentru imixtiuni arbitrare în viața religioasă. Dl. Ghilețchi (delegatul din partea Republicii Moldova), un adversar puternic a raportului, declara: ”Eu aparțin unei minorități religioase, și tot timpul cât am fost în Uniunea Sovietică mi s-a spus că am aparținut unei secte. Regret că astăzi vom produce o astfel de recomandare. Fac apel la membrii acestui Adunări, care nu vor pune în pericol oamenii, să respingă recomandarea. Noi nu trebuie să producem ceva care atacă oamenii pentru convingerile lor religioase. Acest lucru este foarte trist”.
A fost, de asemenea, postată, o petiție on-line, pentru a "opri legislația propusă în Consiliul Europei, care reprezintă o amenințare serioasă la adresa libertății religioase". Petiția a adunat mai mult de 12 000 de semnături într-o săptămână.
La data de 10 aprilie 2014, după o dezbatere aprinsă în care Rudy Salles a fost susținut în principal de către colegii francezi, Adunarea Parlamentară a decis să respecte standardele internaționale în domeniul drepturilor omului cu privire la libertatea și convingerile religioase. Experții juridici au evidențiat  mai multe încălcări ale standardelor recunoscute la nivel internațional în domeniul drepturilor omului, inclusiv  folosirea cuvintelor "secte" și "culte", a căror utilizare a fost recunoscută ca fiind discriminatorie și peiorativă.
Toate propunerile lui Rudy Salles au fost respinse.  În schimb, o propunere complet diferită a fost adoptată: ”Adunarea, prin urmare, solicită statelor membre să semneze și/sau să ratifice convențiile relevante ale Consiliului Europei privind protecția și bunăstarea copilului, dacă nu au făcut deja acest lucru".

....și de ce?

Cu bucuria de a constata eșecul unor astfel de demersuri discriminatorii și care încalcă flagrant drepturile fundamentale ale omului, nu ne putem totuși opri să nu ne întrebăm ”de ce?”. De ce guverne ai căror reprezentanți se presupune că  au misiunea de a apăra interesele popoarelor investesc în susținerea unor grupări care amenință însăși libertatea umană? Este un răspuns pe care articolul nostru nu îl conține. Care însă trebuie căutat și pe care istoria ar trebui să nu îl neglijeze, căci suntem în pericol de  a ne pierde valori fundamentale, fără de care nu este posibilă, îndrăznim să  afirmăm, evoluția și supraviețuirea noastră, ca umanitate, în viitor.


Surse:
http://www.eifrf-articles.org/
http://ro.wikipedia.org/wiki/Parlamentul_European
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rudy_Salles
The Protection of Minors Against Excesses of Sects – rapporteur: mr. Rudy Salles

Articole

Donează

LAYMS este o organizație non-profit și orice donație va ajuta la îndeplinirea misiunii noastre.

Susține acum activitatea LAYMS!

/** test */