Culte, secte sau religii?

Există vreo diferența între cult sau sectă și religie din perspective drepturilor omului?

 

Instrumentele dreptului internațional garantează libertatea de religie și de convingere și nu doar libertatea religioasă.

 Articolul 18 din Declarația Universală a Drepturilor Omului, emisă de Organzația Națiunilor Unite, afirmă:

 

“Orice persoană are dreptul la libertatea gândirii, a conştiinţei şi a religiei; acest drept implică libertatea de a-şi schimba religia sau convingerile precum şi libertatea de a-şi manifesta religia sau convingerile sale, individual sau în colectiv, atât în public cât şi privat, prin învăţământ, practici, cult şi îndeplinirea de rituri.”

 

Articicolul 18.1 din Pactul Internațional cu privire la Drepturile Civile și Politice (PIDCP) garantează dreptul la libertate de conștiință și religie în termenii următori:

 

“Orice persoană are drept la libertatea gândirii, conştiinţei şi religiei; acest drept implică libertatea de a avea sau de a adopta o religie sau o convingere la alegerea sa, precum şi libertatea de a-şi manifesta religia sau convingerea, individual sau în comun, atât în public cât şi în particular prin cult şi îndeplinirea riturilor, prin practic şi prin învăţământ.”

Organizația Națiunilor Unite (ONU), experții în religie și organismele acesteia au afirmat în mod constant că atât expresia “religie și convingere” luată ca întreg, cât și termenii individuali de “religie” și respectiv “convingere”, trebuie să fie interpretați în sens larg, astfel încât să includă și religiile non-tradiționale, precum și toate formele de credință.

În mod special, Comisia ONU pentru Drepturile Omului a prevăzut în Comentariul General nr. 22 cu privire la interpretarea care trebuie dată articolului 18 din PIDCP privind dreptul la libertatea de gândire, conștiință și religie următoarele:

“Articolul 18 protejează convingerile teiste, non-teiste și ateiste, precum și dreptul de a nu avea nicio religie sau convingere. Termenii "convingere" și "religie" se interpretează în sens larg. Articolul 18 nu este limitat în aplicarea sa doar la religiile tradiționale ori numai la religiile și convingerile cu caracter instituțional sau ale căror practici sunt similare cu cele ale religiilor tradiționale. Prin urmare, Comisia își exprimă îngrijorarea față de orice tendință de a discrimina orice religie sau convingere pentru orice motiv, inclusiv pentru faptul că acestea sunt nou create, sau reprezintă minorități religioase care ar putea face obiectul ostilității din partea unei comunități religioase majoritare.”(sublinierea a fost adăugată)

Sursa:  http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/9a30112c27d1167cc12563ed004d8f15

 

Mai mult, în Raportul Anual din 1996 al Raportorul Special pentru Libertatea Religioasă al ONU este exprimată foarte clar opinia acestuia cu privire la sfera largă de aplicare a termenului "religie" și necesitatea  unui tratament egal aplicat tuturor religiilor, inclusiv așa-numitelor "secte" sau "culte".

În primul rând, raportorul a remarcat caracterul inadecvat al etichetării anumitor comunități de credință ca fiind "secte":

“Termenul de "secta" pare a avea o conotație peiorativă. O sectă este considerată ca fiind diferită de o religie, așadar nu se mai bucură de dreptul la aceeași protecție. O astfel de abordare arată o tendință de a judeca superficial, de a discrimina și de a exclude,  greu de justificat și încă și mai greu de scuzat, întrucât ea reprezintă o ofensă adusă libertății de religie.”

În al doilea rând, Raportorul Special a explicat că:

“Religiile nu pot fi diferențiate de secte pe baza unor considerente cantitative spunând că o sectă, spre deosebire de o religie, are un număr mic de adepți. Acest lucru, de fapt, nici nu este întotdeauna adevărat. Această diferențiere cantitativă contravine în mod absolut principiului respectului și protecției minorităților, care este susținut de legislația internă și internațională și de moralitate. De fapt, urmând acest tip de raționament, ce sunt atunci marile religii dacă nu doar niște secte de succes? (...)

Mai mult, nu se poate spune că sectele nu ar trebui să beneficieze de protecția oferită religiei doar pentru că nu au avut șansa de a-și demonstra durabilitatea. Istoria înregistrează multe exemple de mișcări disidente, schisme, erezii și reforme care au dat naștere peste noapte la religii sau la mișcări religioase.”

În cele din urmă, Raportorul a concluzionat:

“Distincția între o religie și o sectă este prea forțată ca să fie acceptabilă. O sectă care merge dincolo de o simplă convingere și apelează la o divinitate sau cel puțin la supranatural, la transcendent, la absolut, sau la sacru, intră în sfera religioasă și ar trebui să se bucure de protecția acordată religiilor”

 Sursa: Raportul E/CN.4/1997/91 din 30 Decembrie 1996, pag. 95-98.,  http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/E.CN.4.1997.91.En?Opendocument

 

Terminologia care se utilizează atunci când se discută aceste probleme este de maximă importanță. Limbajul folosit de ONU în acest sens este neutru și universal. Acesta nu este influențat de percepția dintr-un anumit context cultural și religios sau într-o anumită parte a lumii, cum ar fi țările europene și americane, cu tradiții creștine.

Experții ONU și organismele acestuia folosesc termenul neutru de "sisteme religioase sau de convingere" pentru a acoperi spectru larg de religii și viziuni asupra lumii, iar termenul "comunități religioase sau de convingere" pentru a cuprinde diferite forme de comunități religioase, spirituale și non-religioase sau organizații. Ei nu aprobă niciodată utilizarea termenilor de "secte" sau "culte".

 

Citat din: “Secte sau Religii? O perspectivă prin prisma drepturilor omului” de Willy Fautré, Director al Human Rights Without Frontiers (Drepturile Omului fără Frontiere)

 

Donează

LAYMS este o organizație non-profit și orice donație va ajuta la îndeplinirea misiunii noastre.

Susține acum activitatea LAYMS!

/** test */