Securitatea datelor personale

Angajamentul L.A.Y.M.S.

Protejarea securităţii şi siguranţei datelor personale este importantă pentru L.A.Y.M.S., prin urmare, activităţile şi proiectele desfaşurate de noi sunt în conformitate cu legislaţia aplicabilă referitoare la protecţia siguranţei datelor şi securităţii acestora.
Acest regulament prezintă modul în care sunt colectate şi utilizate aceste informaţii, condiţiile de utilizare a datelor cu caracter personal precum şi măsurile luate de L.A.Y.M.S. pentru asigurarea securităţii prelucrării datelor cu caracter personal, conform cu Ordinul nr. 52/2002 şi prevederilor Legii nr. 677/2001, modificată şi completată.

Principiile prelucrării datelor cu caracter personal

1.    Datele cu caracter personal sunt prelucrate cu bună-credinţă şi în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;
2.    Datele cu caracter personal sunt colectate numai în scopuri bine determinate, explicite şi legitime, iar prelucrarea ulterioară nu va fi incompatibilă cu aceste scopuri;
3.    Datele cu caracter personal nu se stochează pentru o perioada mai lungă decat este necesar pentru realizarea scopurilor pentru care au fost colectate;
4.    Datele cu caracter personal se prelucrează în conformitate cu drepturile persoanei vizate prevazute de Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
5.    Se vor lua măsurile necesare (ştergerea sau rectificarea lor) cu privire la datele inexacte sau incomplete, din punct de vedere al scopului în care sunt colectate şi pentru care vor fi prelucrate;
6.    Se vor lua măsuri tehnice şi organizatorice (procedurale) adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal, împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.

Scopul utilizarii datelor cu caracter personal

L.A.Y.M.S. va colecta, utiliza, prelucra şi furniza datele cu caracter personal oferite de dumneavoastră numai în scopul cercetărilor, interviurilor, sondajelor de opinie, studiilor de caz, testelor sociologice şi psihologice ce urmează a fi aplicate pentru identificarea cazurilor de discriminare şi combaterea efectelor nefaste ale acesteia.
Datele vor fi dezvăluite autorităţilor şi organizaţiilor naţionale şi internaţionale abilitate în soluţionarea cazurilor de defăimare şi discriminare.

Donează

LAYMS este o organizație non-profit și orice donație va ajuta la îndeplinirea misiunii noastre.

Susține acum activitatea LAYMS!

/** test */