Termeni și condiții

Liga Antidefăimare Yoga și Mișcări Spirituale (L.A.Y.M.S.) este o asociație non-profit, înregistrată ca persoană juridică fără scop patrimonial.

Limitarea răspunderii pentru conținutul intern al site-ului

Conținutul site-ului nostru a fost redactat cu grijă, având cele mai bune intenții și urmărind respectarea adevărului. Cu toate acestea, nu ne putem asuma nici o responsabilitate pentru actualitatea, integralitatea sau acuratețea informațiilor publicate, nefiind în obligația asociației să monitorizeze informațiile externe furnizate sau stocate pe site-ul nostru.
În condițiile în care conducerea L.A.Y.M.S. ia la cunoștință că se încălcă anumite prevederi legale prin publicarea anumitor informații pe site-ul asociație, aceasta va dispune eliminarea imediată a conținutului în cauză. Orice răspundere legală cu privire la acest subiect se poate imputa asociației numai din momentul în care infracțiunea devine cunoscută conducerii asociației.

Limitarea răspunderii pentru link-urile externe

Site-ul nostru conține link-uri către site-urile web ale unor terțe părți ("link-uri externe"). Conținutul acestor site-uri nu este sub administrarea asociației și nu ne putem asuma nici o responsabilitate pentru informațiile externe publicate pe aceste site-uri.
În toate cazurile, administratorii site-urilor web externe legate prin link-uri externe de către site-ul L.A.Y.M.S. sunt responsabili pentru conținutul și acuratețea informațiilor furnizate prin respectivele site-uri.
La momentul creării link-urilor externe din site-ul L.A.Y.M.S., nu existau încălcări ale legii cunoscute de către noi. De îndată ce se aduce la cunoștință conducerii L.A.Y.M.S. orice încălcare a legii prin diseminarea respectivelor informații, vom elimina imediat din site-ul nostru link-urile externe în cauză.

Drepturi de autor

Conținutul și lucrările publicate pe acest site respectă legea dreptului de autor din România. Orice duplicare, prelucrare, distribuție sau orice formă de utilizare dincolo de sfera de aplicare a legii dreptului de autor necesită acordul prealabil scris al autorului sau autorilor în cauză.

Protecția datelor

O vizualizare din partea dumneavoastră a paginilor din site-ul L.A.Y.M.S. poate conduce la stocarea pe serverul nostru a informațiilor privind accesarea site-ului (data, ora, pagina accesată). Aceasta nu reprezintă o prelucrare a datelor cu caracter personal, deoarece nu se înregistrează informații de tipul numelui, adresei sau adresei de e-mail.
Dacă în viitor se vor colectate date cu caracter personal prin intermediul site-ului web al asociației, acest lucru se va face numai cu respectarea prevederilor legale: doar după autorizarea L.A.Y.M.S. la A.N.S.P.D.C.P. pentru această activitate, după informarea corespunzătoare a utilizatorului și numai dacă s-a obținut acordului explicit pentru aceasta din partea persoanei vizate.

Dorim să avertizăm utilizatorii site-ului nostru asupra faptului că transmiterea de date prin Internet - de exemplu, prin e-mail – poate conduce la vulnerabilități de securitate. Prin urmare, este imposibil de a proteja complet datele împotriva accesului terților. Nu ne putem asuma nici o responsabilitate pentru daunele rezultate ca urmare a unor astfel de vulnerabilități de securitate.
Este exclusă în mod explicit utilizarea de către terți a datelor de contact de pe site-ul L.A.Y.M.S. pentru promovarea oricărui tip de publicitate. Ne rezervam dreptul de a lua măsuri legale în cazul primirii de informații publicitare nesolicitate - de exemplu, prin intermediul e-mail-lului de tip spam sau sms.

Donează

LAYMS este o organizație non-profit și orice donație va ajuta la îndeplinirea misiunii noastre.

Susține acum activitatea LAYMS!

/** test */